Projekty DIY   http://a-project.110mb.com  - andrzej doniczka


Projekty urządzeń DIY (Do It Yourself) mojego autorstwa.    Strona utworzona: 01.12.2007   Copyright 2007 © www.andrzejdoniczka.net


<--- Powrót do strony głównej

Układ Przedłużenia Trwałości Żarówek Konwencjonalnych

W wyniku decyzji Euro-Idiotów w Brukseli (Urzędników Unijnych), od dnia 1.09.2009 zakazano sprzedaży w Europie
konwencjonalnych żarówek o mocach znamionowych większych od 100 W. Na podstawie tej samej idiotycznej decyzji, w kolejnych latach
sukcesywnie będą wycofywane ze sprzedaży żarówki o niższych mocach, na rzecz siłą wprowadzanych do obrotu świetlówek z zapłonnikiem elektronicznym (tzw. energooszczędnych)

NIENIEJSZYM WYRAŻAM PROTEST PRZECIWKO POZBAWIANIU MNIE PRAWA DO WOLNEGO WYBORU PRODUKTÓW
WYRAŻAM PROTEST PRZECIWKO IDIOTYCZNEJ ARGUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PROMOWANIA ŚWIETLÓWEK

PRECZ Z NIEDOUCZONYMI EURO-IDIOTAMI !!! PRECZ Z EURO KOMUNIZMEM !!!


Powyższa decyzja zainspirowała mnie do wymyślenia i zaprojektowania układu przedłużającego żywotność żarówek konwencjonalnych,
w których większą ilość się zaopatrzyłem

Idea działania układu

Jak wiadomo rezystancja wolframowego żarnika żarówki, jest funkcją temperatury pracy (jak zresztą każdego przewodnika)
Rezystancja żarnika typowej żarówki o mocy znamionowej Pn=100W i napięciu Un=230V AC w stanie zimnym wynosi ok. 40 Ohm.
Rezystancja żarnika w ustalonym stanie pracy wynosi natomiast 530 Ohm. Tak więc stosunek rezystancji żarnika w stanie
gorącym do rezystancji w stanie zimnym wynosi ponad 13 razy !
Z powyższego wynika oczywisty wniosek że prąd rozruchowy żarówki również będzie znacznie większy od prądu znamionowego
powodując obniżenie trwałości żarówki. Tak więc w celu zwiększenia żywotności należy podjąć kroki zmierzające do ograniczenia tego prądu.
Ograniczenie prądu w zaprojektowanym układzie jest zrealizowane poprzez wstępne podgrzanie żarnika,
oraz poprzez podanie napięcia na żarówkę w zerze sinusoidy aby uniknąć udaru pradowego.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- skuteczne ograniczanie prądu rozruchowego żarówki
- wysoki współczynnik sprawności
- prostota układowa i niewielkie gabaryty urządzenia
- wysoka niezawodność
- uniwersalność ( współpraca z różnymi typami żarówek)


Schemat układu na poniższym rysunku:
Schemat Ideowy Układu Soft-Startu

Układ działa następująco:
Po załączeniu napięcia, dioda nadawcza transoptora jest wyłączona do czasu naładowania kondensatorów w jej układzie zasilania.
W tym czasie triak kluczujący jest wyłączony, ale zbocznikowany rezystorem.
Przez żarówkę płynie zatem niewielki prąd powodując wstępne rozgrzanie żarnika i tym samym wzrost jego rezystancji
Po czasie wynikającym ze stałej czasowej obwodu zasilania diody, zastosowany optotriak z układem "Zero Crossing Unit"
powoduje załączenie w zerze sinusa głównego triaka kluczującego, i tym samym osiagnięcie pełnej mocy żarówki.
UWAGA: zastosowany rezystor bocznikujący triak, może mieć niższą moc znamionową
(a co za tym idzie gabaryty) niż moc wynikająca z bezpośrednich obliczeń, ponieważ działa on tylko podczas załączania.
Dla bezpieczeństwa - w przypadku nie załączenia triaka, należy ten rezystor umieścić w koszulce ogniochronnej.


aktualizacja: 20.09.2009