Projekty DIY   http://a-project.110mb.com  - andrzej doniczka


Projekty urządzeń DIY (Do It Yourself) mojego autorstwa.    Strona utworzona: 01.12.2007   Copyright 2007 © www.andrzejdoniczka.net


<--- Powrót do strony głównej

przedwzmacniacz lampowy 6N2P (do monobloku MOSFET klasy A)

Przedwzmacniacz jest zbudowany na podwójnej triodzie 6N2P (ECC83)
Pierwszy stopień pracuje w układzie wzmacniacza napięciowego w układzie wspólnej katody,
drugi stopień pracuje w układzie wtórnika zapewniającego niską impedancję wyjściową.
Wszystkie stopnie są sprzężone pojemnościowo.
Preamp posiada układ opóźnionego załączania napięcia andowego, w celu zwiększenia żywotności lamp
Wszystko wynika ze schematów poniżej.

Schemat ideowy preampa
Zasilacz - zabezpieczenia
Lampa 6N2P - dane

aktualizacja: 05.12.2010