Projekty DIY   http://a-project.110mb.com  - andrzej doniczka


Projekty urządzeń DIY (Do It Yourself) mojego autorstwa.    Strona utworzona: 01.12.2007   Copyright 2007 © www.andrzejdoniczka.net


<--- Powrót do strony głównej

filozofia i koncepcja budowy toru akustycznego

Projektując wysokojakościowy tor akustyczny przyjąłem następujące założenia:

- tor akustyczny z elektrycznego punktu widzenia powinien być możliwie jak najbardziej przezroczysty
   i wiernie przenosić i odtwarzać sygnały ze źródła.
   Najbardziej istotnymi parametrami jest równomierna charakterystyka częstotliwościowa i fazowa,
   niska impedancja wyjściowa wzmacniacza, niska wartość napięcia szumów,
   wysoka wartość współczynnika Slew Rate, dobra odpowiedź na wymuszenie jednostkowe,
   i minimalna nierównomierność parametrów miedzy kanałami,

- cały tor jest tak słaby jak najsłabsze ogniwo.

- każdy element toru jest istotny więc pownien być możliwie najwyższej jakości,
  jednak z zachowaniem proporcji i zdrowego rozsądku.

- tor powinien być jak najkrótszy i najprostszy jak tylko to możliwe dla zrealizowania zadanych parametrów,
   ponieważ każdy element wprowadza szumy i zniekształcenia sygnału.

- podstawą dobrego działania urządzenia jest dobre wydajne zasilanie,
   tzn. źródło o niskiej impedancji wewnętrznej statycznej i dynamicznej,
   wymaganej stabilności, współczynniku tętnień i wartości napiecia szumów.
   Dotyczy to również zasilania z sieci 230V/50Hz zwłaszcza w kwestii zakłóceń impulsowych
   i wysokiego współczynnika zawartości harmonicznych.

- jedną z najbardziej istotnych kwestii dotyczących stabilności, zakłóceń, przesłuchów
   jest właściwe zaprojektowanie i prowadzenie masy oraz ekranowanie i uziemienie

- w obwodach prądowych należy stosować właściwe przekroje przewodów

- wartości wszystkich elementów muszą być liczone dla najgorszych warunków pracy
   margines bezpieczeństwa musi wynosić min. 50-100%

- konstrukcja mechaniczna urządzenia musi być w pierwszej kolejności podyktowana warunkami technicznymi
   a w drugiej kolejności funkcjonalnością i estetyką.

aktualizacja: 24.11.2010