Projekty DIY   http://a-project.110mb.com  - andrzej doniczka


Projekty urządzeń DIY (Do It Yourself) mojego autorstwa.    Strona utworzona: 01.12.2007   Copyright 2007 © www.andrzejdoniczka.net


<--- Powrót do strony głównej

Licznik Geigera-Mullera

Inspiracją do tego projektu były wakacyjne podróże w lipcu 2011, podczas których trafiłem do 2 kopalni uranu - w Kletnie i w Kowarach.

Licznik został zbudowany na sowieckiej łatwo dostępnej i taniej tubie Geigera typu SBM-20-1. (Dane techniczne poniżej)
Tuba reaguje na twarde promieniowanie beta oraz na promieniowanie gamma.
Tuba ma całkiem przyzwoite parametry. Długość plateau, czyli prostoliniowego odcinka charakterystyki ilości impulsów w funkcji napięcia
przyłożonego do tuby wynosi ok. 100V Znamionowe napięcie pracy to 400V.
Stałym parametrem któty charakteryzuje tubę jest ilość impulsów zliczona w czasie 40s,
co odpowiada wartości promieniowania wyrażonej w uRem/h (1uRem=0.01uSv)
Schemat Ideowy

Film pokazujący działanie licznika

Tuba SBM-20-1 - Dane Techniczne
CD4020/40/60 - Liczniki/dzielniki częstotliwości przez 2
CD4017 - Licznik Dziesiętny
CD4028 - Licznik dziesiętny z dekoderem BCD
LMC555 - Timer 555 w wersji CMOS (niskonapięciowy)

aktualizacja: 10.09.2011