Projekty DIY   http://a-project.110mb.com  - andrzej doniczka


Projekty urządzeń DIY (Do It Yourself) mojego autorstwa.    Strona utworzona: 01.12.2007   Copyright 2007 © www.andrzejdoniczka.net


<--- Powrót do strony głównej

Barometr - miernik ciśnienia atmosferycznego bezwzględnego 900 - 1050 hPa

Prezentowane urządzenie stanowi jeden z elementów pomiarowych domowej stacji meteo.
Podstawowymi założeniami tego projektu było zbudowanie miernika ciśnienia w zakresie jw.
z rozdzielczością 0.1hPa aby szybko móc obserwować trend ciśniania, oraz użycie do wizualizacji wyniku pomiaru
standardowego woltomierza cyfrowego 3 1/2 cyfry na popularnym układzie ICL7107.
Jako czujnika ciśnienia użyłem skompensowanego termicznie czujnika MPX4100A produkcji MOTOROLI
Specyfikacja techniczna czujnika wygląda następująco: MPX4100A
Układ pomiarowy realizuje wzmocnienie i przesuniecie poziomu napięcia wyjściowego czujnika w taki sposób
aby zakresowi wartości ciśnienia 900-1050 hPa, odpowiadał zakres napięcia 0 - 1500mV na wyjściu układu
W ten sposób uzyskujemy stałą pomiaru n(Out)=0.1hPa/1mV. Poniewaz cały układ ma sprzężenie stałoprądowe,
krytycznym parametrem są wartości offsetów, oraz dryfty termiczne offsetów i napięcia odniesienia.
Jako wzmacniacz pomiarowy zastosowałem rewelacyjny AD620 o znikomej wartości napięcia offsetu i dryftu termicznego
Napięcie odniesienia pochodzi z układu referencyjnego LM431 zasilanego ze stabilizatora LM7809

Schemat ideowy barometru

Zdjęcia z budowy

Rozpoczynamy budowe
...po 3 godzinach pracy układ zbudowany
Po dołączeniu voltomierza na ICL7107 mamy odczyt ciśnienia 987.3hPa (900+87.3)

Obudowa urządzenia - wkrótce

aktualizacja: 24.04.2010